Showing all 4 results

 • Dvokrilna

  Blindo vrata – Dvokrilna

  Vrata su IV klasa što znači da kvalitetu vrata proizvođač dokazuje certifikatom.

  Klasa IV
  Klasa zaštite je certifikovana prema normi ISO 9001, koja pokazuje stepen sigurnosti, zaštitu od provale na prozorima i vratima.

 • Ekskluziv

  Blindo vrata – Ekskluziv

  Vrata su V klasa što znači da kvalitetu vrata proizvođač dokazuje certifikatom.

  Klasa V
  Klasa zaštite je certifikovana prema normi ISO 9001, koja pokazuje stepen sigurnosti, zaštitu od provale na prozorima i vratima.

 • Hard

  Blindo vrata – Hard

  Vrata su IV klasa što znači da kvalitetu vrata proizvođač dokazuje certifikatom.

  Klasa IV
  Klasa zaštite je certifikovana prema normi ISO 9001, koja pokazuje stepen sigurnosti, zaštitu od provale na prozorima i vratima.

 • Vrata izložena vanjskim uticajima

  Vrata izložena vanjskim uticajima

  Vrata su IV klasa što znači da kvalitetu vrata proizvođač dokazuje certifikatom.

  Klasa IV
  Klasa zaštite je certifikovana prema normi ISO 9001, koja pokazuje stepen sigurnosti, zaštitu od provale na prozorima i vratima.