Showing all 1 result

  • Dvokrilna

    Blindo vrata – Dvokrilna

    Vrata su IV klasa što znači da kvalitetu vrata proizvođač dokazuje certifikatom.

    Klasa IV
    Klasa zaštite je certifikovana prema normi ISO 9001, koja pokazuje stepen sigurnosti, zaštitu od provale na prozorima i vratima.